فعالیت ها

تیرآهن

تیرآهن

جک و قالب

جک و قالب

میلگرد

میلگرد

لوله و بست

لوله و بست

سوله

سوله

ماشین آلات

ماشین آلات

انواع ضایعات

انواع ضایعات

انواع آهن آلات

انواع آهن آلات

پل

پل

گروه ما

مدیران گروه
مدیریت غرب کشور
مدیریت غرب کشور
09189510320
مدیریت تهران
مدیریت تهران
09124951175
مدیریت تهران
مدیریت تهران
09124530237
مدیریت شرق کشور
مدیریت شرق کشور
09159117102
مدیریت شمال کشور
مدیریت شمال کشور
09118020623

آخرین اخبار