وبلاگ

گروه ۲۰ به دنبال رفع مشکل مازاد عرضه فولاد

گروه ۲۰ به دنبال رفع مشکل مازاد عرضه فولاد

گروه ۲۰ به دنبال رفع مشکل مازاد عرضه فولاد با توجه به مشکل کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورها و افت تقاضا، صنایعی که مشکل مازاد عرضه و ظرفیت تولید بالا دارند با مشکلاتی ساختاری مواجه اند و این امر بر تجارت بین المللی وفعالیت  نیروی کار اثر منفی دارد. در این راستا کشورهای تولید کنندهRead more about گروه ۲۰ به دنبال رفع مشکل مازاد عرضه فولاد[…]